Om FöretagetKuljetus M. Holmström Ab är ett familjeföretag. I företaget har Erik Holmström och hans söner Jonas och Matts Holmström verkat. För den nuvarande verksamheten ansvarar Matts Holmström.

Företaget började sin verksamhet år 1990 under namnet M. Holmström. År 1992 förenades Matts Holmströms företag och Erik Holmströms företag till E & M Holmström. År 1997 gick Erik Holmström i pension och Matts och hans bror Jonas Holmström fortsatte verksamheten under namnet J & M Holmström.

År 2006 sålde Jonas Holmström sin andel åt Matts Holmström och företagets namn återgick att heta Kuljetus M. Holmström Ab. Matts Holmström är utbildad bilmekaniker. Förutom företagaren fungerar, beroende av säsong, 10-12 chaufförer.

Kunderna är stora och små livsmedelsföretag samt privatpersoner, främst i södra Finland. Vid behov körs transporter i hela landet. Bland livsmedelstransporter körs bl.a. mjölk, kött, djupfrysta varor, grönsaker och bageriprodukter.